ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาหลายอ..
เปิดรับสมัครตั้งแ่บัดนี้จนถึงวันที่ : 26-กันยายน-2563 16/09/2563
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป...
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” เปิดป้ายโรงเรียน... 08/08/2563
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพป..
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” วันจัน... 08/08/2563

ศิษย์เก่าวิทยาลัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีสะเกษ ลงทะเบียน ได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล: โฉมสุดา ระดมแก้ว
ชื่อเล่น: โฉม
สาขาที่จบ: การบัญชี
ปีที่จบ: 2558
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 14 เมษายน 2559 10:38:15
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: วลัยพร สินเทาว์
ชื่อเล่น: แพรว
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน: ร้านบูรพาจักสาน
เพิ่มข้อมูล: 19 พฤศจิกายน 2562 07:44:43
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: น.ส.สุวัจนี เสมาทอง
ชื่อเล่น: กุ๊กกิ๊ก
สาขาที่จบ:
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 20 มีนาคม 2562 17:07:43
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: น.ส.สุวัจนี เสมาทอง
ชื่อเล่น: กุ๊กกิ๊ก
สาขาที่จบ: อาหารและโภชนาการ
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 6 มีนาคม 2562 14:05:26
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเบญจวรรณ โยธาพล
ชื่อเล่น: บี
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:47:23
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: ณัฐพล จวงพันธ์
ชื่อเล่น: ริท
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:47:12
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิรัชญา กุลภิรักษ์
ชื่อเล่น: นิดน้อย
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:46:59
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: พนม ปฏิเวทย์
ชื่อเล่น: เบด
สาขาที่จบ:
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:44:33
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นางสาว อุษณีย์ บุญกอง
ชื่อเล่น: กิ๊ฟ
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:37:19
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: กำชัย จันทร์เติบ
ชื่อเล่น: เล็ก
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์
ปีที่จบ: 2562 ปวช.3
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:32:44
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นิภาพร พุ่มแก้ว
ชื่อเล่น: หนูนา
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2561
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 5 มีนาคม 2562 09:28:22
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นาย สหัสวรรษ เดชมา
ชื่อเล่น: เอก
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2562
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 3 มีนาคม 2562 23:34:58
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: วัชระพงษ์ สุเพ็ญ
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
สาขาที่จบ: อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่จบ: 2562
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 3 มีนาคม 2562 23:27:04
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวศิรินภา สิมณี
ชื่อเล่น: น้อง
สาขาที่จบ: เลขานุการ
ปีที่จบ: 2550
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 11:46:33
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: สุปราณี สมหวัง
ชื่อเล่น: สาว
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์
ปีที่จบ: 2550
สถานที่ทำงาน: ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 11:27:25
แก้ไขล่าสุด: 12 มีนาคม 2561 11:33:40
ชื่อ-นามสกุล: นางสาววิไล จันทร์ทิพย์
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2550
สถานที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านแม่ซา
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 11:14:52
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นายสนธยา ปฏิเหตุ
ชื่อเล่น: ต้น
สาขาที่จบ: Computer
ปีที่จบ: 2550
สถานที่ทำงาน: สวนธรรม แก้วกัลยาณี บ.พะแนง
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 10:51:24
แก้ไขล่าสุด: 15 มีนาคม 2561 12:53:15
ชื่อ-นามสกุล: ณัฐวรรณ กางนอก
ชื่อเล่น: นุช
สาขาที่จบ: การบัญชี
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน: บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน)
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 10:07:27
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
มี 29 รายการ
1 / 2
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved