ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งปร..
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษ... 27/10/2565

ศิษย์เก่าวิทยาลัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีสะเกษ ลงทะเบียน ได้ที่นี่ หรือ เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล: ณัฐวรรณ กางนอก
ชื่อเล่น: นุช
สาขาที่จบ: การบัญชี
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน: บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน)
เพิ่มข้อมูล: 12 มีนาคม 2561 10:07:27
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: การุณ ศรีบุญเรือง
ชื่อเล่น: บอย
สาขาที่จบ: ช่างยนต์
ปีที่จบ: 2552
สถานที่ทำงาน: มาสด้า
เพิ่มข้อมูล: 11 มีนาคม 2561 15:14:05
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นายรัตนพล เวชกามา
ชื่อเล่น: โก้
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน: Western Digital
เพิ่มข้อมูล: 3 กุมภาพันธ์ 2561 08:23:03
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: น. ส. ทัศไนย บุญเชิญ
ชื่อเล่น: ปุ้ม
สาขาที่จบ: คหกรรมอาหารและเทคโนโลยี
ปีที่จบ: 2553
สถานที่ทำงาน: โรงเรียนอนุบาลเรณู
เพิ่มข้อมูล: 13 เมษายน 2560 06:09:53
แก้ไขล่าสุด: 13 เมษายน 2560 06:12:55
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวมนศิญาณ์. คำสาริกา
ชื่อเล่น: แอม
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: 2557
สถานที่ทำงาน:
เพิ่มข้อมูล: 15 มีนาคม 2560 19:33:40
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: นายดุสิต ทวีชาติ
ชื่อเล่น: นึก
สาขาที่จบ: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่จบ: 2556
สถานที่ทำงาน: กอนกูย สตูดิโอ
เพิ่มข้อมูล: 15 มีนาคม 2560 16:25:46
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: ชาตรี เครื่องคำ
ชื่อเล่น: ตรี
สาขาที่จบ: ช่างยนต์
ปีที่จบ: 2555
สถานที่ทำงาน: Greatcircle shipping agency limited
เพิ่มข้อมูล: 15 มีนาคม 2560 04:17:56
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: วิชิต. พูลขุนทด
ชื่อเล่น: ตาม
สาขาที่จบ: อิเล็ก
ปีที่จบ: 2550
สถานที่ทำงาน: อาเช่ไทย
เพิ่มข้อมูล: 28 มกราคม 2560 02:07:14
แก้ไขล่าสุด: 28 มกราคม 2560 02:25:38
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุมาลี คงคา
ชื่อเล่น: วาว
สาขาที่จบ: การบัญชี
ปีที่จบ: 2557
สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เพิ่มข้อมูล: 3 พฤศจิกายน 2559 17:12:46
แก้ไขล่าสุด: 00:00:00
ชื่อ-นามสกุล: Supranee sanamjang
ชื่อเล่น: Pim
สาขาที่จบ:
ปีที่จบ:
สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เพิ่มข้อมูล: 3 พฤศจิกายน 2559 17:02:54
แก้ไขล่าสุด: 14 มกราคม 2560 20:51:33
ชื่อ-นามสกุล: นางสาววิจิตรา บุญสงค์
ชื่อเล่น: อ้อม
สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่จบ: ปวช.2553 ปวส.2555
สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เพิ่มข้อมูล: 3 พฤศจิกายน 2559 15:55:06
แก้ไขล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2559 16:09:01
ชื่อ-นามสกุล: Wasan kongsee
ชื่อเล่น: San
สาขาที่จบ: อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่จบ: 2557
สถานที่ทำงาน: CANON สวนน้ำหัวหิน
เพิ่มข้อมูล: 14 เมษายน 2559 20:12:16
แก้ไขล่าสุด: 20 เมษายน 2559 14:33:46
มี 30 รายการ
2 / 2
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2022 chulamani.ac.th All Rights Reserved