ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ว... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ กำลังเปิดรับสมัครศึกษาในระดับ ปวช. และปวส.
นักเรียนที่จบชั้นม.3 และม.6 มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อกรุณาคลิกลงทะเบียนออนไลน์ ด้านล่าง
ลงทะเบียนคลิก
ข่าววิทยาลัย
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.2   ทักษะงานเขียนแบบเ
4.2.2 ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวช.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.
4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ป
4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ปวช.... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)
7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)
7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)
7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) 
7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) ... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)
7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน 
7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน... 06/02/2562
สื่อดีจุลมณีธรรม
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี (สมัครเรียน 62)
(เปิด 3)
ประมวลภาพวันแรกของการอบรม โครงการ "อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพ...
(เปิด 78)
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 60
(เปิด 120)
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข...
(เปิด 109)
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 84)
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น
(เปิด 152)
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 146)
ประวัติพระพุทเจ้า เป็นทำนองสรภัญญะโดยอุบาสิการะเบียบ ถิระญาณี
(เปิด 363)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 44 บุญมหาสังฆฑาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพ...
(เปิด 271)
รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person's Stage ตอนที่ 27/57 ช่อง MC...
(เปิด 547)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 56 แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
(เปิด 339)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาท แก่ คณะครูโ...
(เปิด 397)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

ธรรมบรรยาย

สปอร์ตประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี 62

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล ในงานบุญมหาสังฆทาน 61

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล เจ้าคณะเขตบางบอน, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒิตาล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

พระธรรมเทศนาวันทำบุญตักบาตรวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

บรรยายธรรมโดยพระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ ปธ.๘ ,ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved