ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศ!!!! ผลการการแข่งขันฯ ..
ประกาศ!!!! ผลการการแข่งขันทักษะฯ ปีการศึกษา 2565 อย่างไม่เป็นทางการ 27/01/2566
ข่าววิทยาลัย
เชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทาน
"บุญ เป็นเงินสกุลเดียวที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ" บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ เทศกาลเข้าพรรษา  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  ๓,๐๐๐ รูป บูชา... 13/08/2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร ผู้จบ ม.๓ เข้าเรียนต่อ ปวช. ผู้จบ ม.๖ เข้าเรียนต่อ ปวส. !ด่วน รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... 26/12/2563
สื่อดีจุลมณีธรรม
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ...
(เปิด 69)
บุญทอดกฐินสามมัคคี ประจำปี ๒๕๖๕
(เปิด 24)
สวดมนต์ทำวัตรเย็น วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕
(เปิด 14)
ทำวัตรสวดมนต์เย็น ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
(เปิด 29)
ประมวลภาพบุญกฐินสามัคคี ๒๕๖๓
(เปิด 26)
สะออนจุลมณี
(เปิด 82)
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิ...
(เปิด 61)
บรรพชาสามเณรและศีลจาริณีบูชาพระรัตนตรัย ตอบแทนคุณบิดามารดา วิทยาล...
(เปิด 18)
กีฬาสีภายใน เพื่อความสามัคคี โรงเรียนมัธยม+อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเ...
(เปิด 52)
พิธีสมโภชน์องค์สมเด็จพุทธชยันตีศรีศากยมฺณี 2564
(เปิด 85)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยาย

สปอร์ตประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต

อัตตานติวัตตนกถา บุคคลไม่ควรลืมตัว - พระพรหมบัณฑิต

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2023 chulamani.ac.th All Rights Reserved