ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ขอเชิญชวน พุทธสาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบ..
สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี รับปี ๖๕ ด้วยวิถีพุทธ วิถีไทย วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึ... 29/12/2564
มจร. ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีกิตติมาศักดิ์ แด่..
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษและโรงเรียนมัธยมจุลมณีศ... 23/12/2564
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เรื่อง ..
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ... 23/07/2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีว..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี-ขามสะแกแสง นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ใน... 16/03/2564
ข่าววิทยาลัย
สื่อดีจุลมณีธรรม
ทำวัตรสวดมนต์เย็น ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
(เปิด 4)
ประมวลภาพบุญกฐินสามัคคี ๒๕๖๓
(เปิด 6)
สะออนจุลมณี
(เปิด 68)
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิ...
(เปิด 37)
บรรพชาสามเณรและศีลจาริณีบูชาพระรัตนตรัย ตอบแทนคุณบิดามารดา วิทยาล...
(เปิด 17)
กีฬาสีภายใน เพื่อความสามัคคี โรงเรียนมัธยม+อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเ...
(เปิด 17)
พิธีสมโภชน์องค์สมเด็จพุทธชยันตีศรีศากยมฺณี 2564
(เปิด 41)
ช่องถ่ายทอดสด "การเรียนการสอน"
(เปิด 35)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี รับปี ๖๕

สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี รับปี ๖๕ ด้วยวิถีพุทธ วิถีไทย วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิหารสมเด็จพุทธชยันตี ศรีศักยมุนี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยาย

สปอร์ตประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุลมณีศรีสะเกษ

สปอร์ตประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุลมณีศรีสะเกษ

สปอร์ตประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สปอร์ตประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สปอร์ตโฆษณาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีสุรนารี ขามสะแกแสง นครราชสีมา

สปอร์ตโฆษณาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีสุรนารี ขามสะแกแสง นครราชสีมา

สปอร์ตประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี 62

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2022 chulamani.ac.th All Rights Reserved