ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33..
รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาค... 29/10/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมวิทยาลัยวิถ..
ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยมรุ่นที่ ๑ อบรมเช... 06/04/2561
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑..
ด้วยวิทยาลัยอาชีวสึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนด... 25/03/2561
เปิดรับสมัคร ครู เกษียณอายุราชการ ที่สนใจ ..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ และโรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครบุคค... 21/03/2560
ข่าววิทยาลัย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้ง
รับนักศึกษาอยู่ประจำทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายผลคนดีทุกจังหวัด รับผู้จบ ม.๓ เรียนต่อ ปวช. ผู้จบ ม.๖, ปวช. เรียนต่อ ปวส.... 11/01/2562
กำหนด สอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๑ 
ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑... 27/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ v-net ปีการศึกษา 2561
ตายที่ ศธ0606/5934 เรื่องกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปี 2561... 27/08/2561
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
สอนระดับ ปวช.ปวส.... 23/05/2561
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนให
รับผู้จบ ป.๖ เรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ คน... 14/03/2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึ
รับนักศึกษาอยู่ประจำทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายผลคนดีทุกจังหวัด รับผู้จบ ม.๓ เรียนต่อ ปวช. ผู้จบ ม.๖, ปวช. เรียนต่อ ปวส.... 14/03/2561
สื่อดีจุลมณีธรรม
ประมวลภาพวันแรกของการอบรม โครงการ "อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพ...
(เปิด 55 | youtube การดู 23 ครั้ง)
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 60
(เปิด 90 | youtube การดู 37 ครั้ง)
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข...
(เปิด 61 | youtube การดู 151 ครั้ง)
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 50 | youtube การดู 159 ครั้ง)
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น
(เปิด 75 | youtube การดู 75 ครั้ง)
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 112 | youtube )
Facebook Gallery
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

ธรรมบรรยาย

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล ในงานบุญมหาสังฆทาน 61

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล เจ้าคณะเขตบางบอน, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒิตาล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

พระธรรมเทศนาวันทำบุญตักบาตรวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

บรรยายธรรมโดยพระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ ปธ.๘ ,ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved