ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ กำลังเปิดรับสมัครศึกษาในระดับ ปวช. และปวส.
นักเรียนที่จบชั้นม.3 และม.6 มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อกรุณาคลิกลงทะเบียนออนไลน์ ด้านล่าง
ลงทะเบียนคลิก
ข่าววิทยาลัย
สื่อดีจุลมณีธรรม
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี (สมัครเรียน 62)
(เปิด 12)
ประมวลภาพวันแรกของการอบรม โครงการ "อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพ...
(เปิด 79)
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 60
(เปิด 121)
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข...
(เปิด 115)
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 91)
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น
(เปิด 165)
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 155)
ประวัติพระพุทเจ้า เป็นทำนองสรภัญญะโดยอุบาสิการะเบียบ ถิระญาณี
(เปิด 372)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 44 บุญมหาสังฆฑาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพ...
(เปิด 274)
รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person's Stage ตอนที่ 27/57 ช่อง MC...
(เปิด 551)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 56 แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
(เปิด 343)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาท แก่ คณะครูโ...
(เปิด 404)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

ธรรมบรรยาย

สปอร์ตประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี 62

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล ในงานบุญมหาสังฆทาน 61

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล เจ้าคณะเขตบางบอน, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒิตาล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

พระธรรมเทศนาวันทำบุญตักบาตรวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

บรรยายธรรมโดยพระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ ปธ.๘ ,ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved