ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรร..
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนวัตกรรมแห่งความดี ณ วิทยาลัยอ... 31/01/2563
ข่าววิทยาลัย
การแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 34
เปิดรับใบสมัคร ถึง 20 ธันวาคม 2562 ในการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 34 ... 07/12/2562
สื่อดีจุลมณีธรรม
โครงการ นักศึกษาคุณธรรมกับนวัตกรรมความดี
(เปิด 8)
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนว...
(เปิด 5)
31/01/63 พิธีสมโภชน์ สมเด็จพระพุทธชยันตีศรีศากยมุนี ในโครงการ นัก...
(เปิด 6)
01/02/63 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ อบรมนักศึกษาคุณธรรมนวัตก...
(เปิด 276)
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี (สมัครเรียน 62)
(เปิด 71)
ประมวลภาพวันแรกของการอบรม โครงการ "อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพ...
(เปิด 99)
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 60
(เปิด 143)
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข...
(เปิด 168)
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 134)
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น
(เปิด 210)
ถ่ายทอดพระราชพิธี
(เปิด 56)
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 197)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

ธรรมบรรยาย

การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนวัตกรรมแห่งความดี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ๓๑ มกราคม

https://youtu.be/twFXJ6vLJj0

สปอร์ตประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณี 62

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล ในงานบุญมหาสังฆทาน 61

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล เจ้าคณะเขตบางบอน, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒิตาล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

พระธรรมเทศนาวันทำบุญตักบาตรวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

บรรยายธรรมโดยพระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ ปธ.๘ ,ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved