ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562
แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการตลาดงานการศึกษาทางเลือกสู่งานอาชีพ “อาชีวะสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ”
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
กรอกข้อมูล
ข่าววิทยาลัย
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.2   ทักษะงานเขียนแบบเ
4.2.2 ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวช.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.
4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ป
4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ปวช.... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)
7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)
7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)
7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) 
7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) ... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)
7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน 
7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน... 06/02/2562
สื่อดีจุลมณีธรรม
ประมวลภาพวันแรกของการอบรม โครงการ "อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพ...
(เปิด 66 | youtube การดู 50 ครั้ง)
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 60
(เปิด 108 | youtube การดู 42 ครั้ง)
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข...
(เปิด 69 | youtube การดู 181 ครั้ง)
กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 67 | youtube การดู 209 ครั้ง)
กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น
(เปิด 107 | youtube การดู 95 ครั้ง)
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 124 | youtube )
ประวัติพระพุทเจ้า เป็นทำนองสรภัญญะโดยอุบาสิการะเบียบ ถิระญาณี
(เปิด 333 | youtube การดู 434 ครั้ง)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 44 บุญมหาสังฆฑาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพ...
(เปิด 260 | youtube การดู 116 ครั้ง)
รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person's Stage ตอนที่ 27/57 ช่อง MC...
(เปิด 506 | youtube การดู 74 ครั้ง)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 56 แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
(เปิด 311 | youtube การดู 77 ครั้ง)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาท แก่ คณะครูโ...
(เปิด 373 | youtube การดู 680 ครั้ง)
เสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
(เปิด 372 | youtube การดู 397 ครั้ง)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

ธรรมบรรยาย

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระราชวรเมธี รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล ในงานบุญมหาสังฆทาน 61

แสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล เจ้าคณะเขตบางบอน, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒิตาล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีอัดีของชาวพุทธ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

พระธรรมเทศนาวันทำบุญตักบาตรวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

บรรยายธรรมโดยพระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ ปธ.๘ ,ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved