ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาหลายต..
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 15/02/2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร ผู้จบ ม.๓ เข้าเรียนต่อ ปวช. ผู้... 26/12/2563
ข่าววิทยาลัย
สื่อดีจุลมณีธรรม
สะออนจุลมณี
(เปิด 6)
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิ...
(เปิด 15)
บรรพชาสามเณรและศีลจาริณีบูชาพระรัตนตรัย ตอบแทนคุณบิดามารดา วิทยาล...
(เปิด 12)
กีฬาสีภายใน เพื่อความสามัคคี โรงเรียนมัธยม+อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเ...
(เปิด 8)
พิธีสมโภชน์องค์สมเด็จพุทธชยันตีศรีศากยมฺณี 2564
(เปิด 24)
ช่องถ่ายทอดสด "การเรียนการสอน"
(เปิด 34)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย
ธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2021 chulamani.ac.th All Rights Reserved