ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ข่าววิทยาลัย
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)”
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” เปิดป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ และเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ... 08/08/2563
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)”
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ จ... 08/08/2563
สื่อดีจุลมณีธรรม
ช่องถ่ายทอดสด "การเรียนการสอน"
(เปิด 19)
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย
ธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved