ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู ส..
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา วิท... 27/03/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562

สาขาที่เปิดสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกพาณิชยกรรม                 ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาการบัญชี                      60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกอุตสาหกรรม                   ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                     60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกคหกรรม                            ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาอาหารและโภชนาการ                      30 30
สาขาผ้าและสิ่งทอ 30 30

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกบริหารธุรกิจ                           
ภาคปกติ(จำนวน)
ภาคพิเศษ(จำนวน)
สาขาการบัญชี                      30 60
สาขาคอมธุรกิจ 30 60
 
แผนกอุตสาหกรรม                             ภาคปกติ (จำนวน) ภาคพิเศษ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                    30 60
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 30 60
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึง  วันที่  20  พฤษภาคม  2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • สอบถามรายละเอียนเพิ่มเติม  
  • โทร. 089-848-5522, 064-941-6546, 093-426-5691
โทร

 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved