ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33..
รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาค... 29/10/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมวิทยาลัยวิถ..
ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยมรุ่นที่ ๑ อบรมเช... 06/04/2561
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑..
ด้วยวิทยาลัยอาชีวสึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนด... 25/03/2561
เปิดรับสมัคร ครู เกษียณอายุราชการ ที่สนใจ ..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ และโรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เปิดรับสมัครบุคค... 21/03/2560

สาขาที่เปิดสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกพาณิชยกรรม                 ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาการบัญชี                      60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกอุตสาหกรรม                   ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                     60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกคหกรรม                            ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาอาหารและโภชนาการ                      30 30
สาขาผ้าและสิ่งทอ 30 30

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกบริหารธุรกิจ                           
ภาคปกติ(จำนวน)
ภาคพิเศษ(จำนวน)
สาขาการบัญชี                      30 60
สาขาคอมธุรกิจ 30 60
 
แผนกอุตสาหกรรม                             ภาคปกติ (จำนวน) ภาคพิเศษ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                    30 60
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 30 60
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึง  วันอาทิตย์ที่  20  พฤษภาคม  2561  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • สอบถามรายละเอียนเพิ่มเติม  
  • โทร. 089-848-5522, 064-941-6546, 093-426-5691
โทร

 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2018 chulamani.ac.th All Rights Reserved