ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรร..
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนวัตกรรมแห่งความดี ณ วิทยาลัยอ... 31/01/2563

สาขาที่เปิดสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกพาณิชยกรรม                 ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาการบัญชี                      60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกอุตสาหกรรม                   ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                     60 30
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30
 
แผนกคหกรรม                            ประจำ (จำนวน) ไปกลับ (จำนวน)
สาขาอาหารและโภชนาการ                      30 30
สาขาผ้าและสิ่งทอ 30 30

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกบริหารธุรกิจ                           
ภาคปกติ(จำนวน)
ภาคพิเศษ(จำนวน)
สาขาการบัญชี                      30 60
สาขาคอมธุรกิจ 30 60
 
แผนกอุตสาหกรรม                             ภาคปกติ (จำนวน) ภาคพิเศษ (จำนวน)
สาขาเทคนิคยานยนต์                    30 60
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 30 60
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึง  วันที่  20  พฤษภาคม  2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • สอบถามรายละเอียนเพิ่มเติม  
  • โทร. 089-848-5522, 064-941-6546, 093-426-5691
โทร

 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved