ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 34 ..
เปิดรับใบสมัคร ถึง 20 ธันวาคม 2562 ในการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 34 07/12/2562
รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบระดับชาติด้านอาชีว ..
รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบระดับชาติด้านอาชีว ปี 2562 07/12/2562

กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

จบการศึกษา

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

โล่ประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รวมภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รวมภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รวมกิจกรรมต่างๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศวันแรกการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ภาพบรรยากาศวันแรกการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

วันไหว้ครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

มี 10 รายการ
1 / 1
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved