ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรร..
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนวัตกรรมแห่งความดี ณ วิทยาลัยอ... 31/01/2563

กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์

ทำวัตรสวดมนต์เฃ้า-เย็น ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

จบการศึกษา

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

โล่ประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รวมภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รวมภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

รวมกิจกรรมต่างๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศวันแรกการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ภาพบรรยากาศวันแรกการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

มี 11 รายการ
1 / 2
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved