ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย

ข่าววิทยาลัย

พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)”
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” เปิดป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ และเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ... 08/08/2563
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)”
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ จ... 08/08/2563
มี 2 รายการ
1 / 1
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved