ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ว... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562

ข่าววิทยาลัย

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตร PLC ควบคุม Liner robot ในงานอุตสาหกร... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ... 06/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (ต่อ) 
5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (ลำดับที่ 101 - 216)... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.8  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปว
5.1.8  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปวส. ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน  5.1.7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
5.1.7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ
5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (1) (ลำดับที่ 1-100)... 04/02/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.1 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวช.
1.1.1 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวช. ... 04/02/2562
3.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 3.2.2 ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แยกระด
3.2.2 ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
3.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 3.2.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Barten
3.2.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender. ... 04/02/2562
3.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.1.2 ทักษะการจัดขันโตกอาหารเพื่อสุขภาพ” ระดับ ปว
3.1.2 ทักษะการจัดขันโตกอาหารเพื่อสุขภาพ” ระดับ ปวช.... 04/02/2562
3.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 3.1.1 ทักษะการแกะสลักผลไม้” ระดับ ปวช.
3.1.1 ทักษะการแกะสลักผลไม้” ระดับ ปวช. ... 03/02/2562
1.3 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง   1.3.3  ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ระดับ
1.3.3  ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ระดับ  ปวช.... 03/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.1 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย)
7.1.1 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย)... 03/02/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1.1.2 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส.
1.1.2 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส นายสุรศักดิ์ สุขโต นายกิตติ โพธิราชา ... 02/02/2562
มี 107 รายการ
1 / 8
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved