ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ว... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562

ข่าววิทยาลัย

1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1.1.2 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส.
ประกาศผลการแข่งขัน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.2
ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส.
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ชื่อ สกุล สถานศึกษา   เกียรติบัตร
1 นายศรันย์ วะลาฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา    เหรียญทอง
2 นายศุภกฤษ สายโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา    เหรียญทอง
3 นายณัฐพนธ์ ประสพพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย   เหรียญทอง
4 นายสุริยันต์ พิมพา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย   เหรียญทอง
5 นายสุเมศ ฤทธิจอหอ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่   เหรียญทอง
6 นายอภิวัฒน์ ไทยธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่   เหรียญทอง
7 นายขวัญใจ  บุตรวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ   เหรียญทอง
8 นายอ่อนสี  ทองลิ้มสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ   เหรียญทอง
9 นายปานฤทัย พิมพ์ตา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร    เหรียญทอง
10 นายชาญณรงค์ แก้วพลงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร    เหรียญทอง
11 นายอรรถชัย วงศ์สามารถ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน   เหรียญทอง
12 นายสิทธิกร แสนหอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน   เหรียญทอง
13 นายศิริศักดิ์ วงษ์สมศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น   เหรียญเงิน
14 นายพัชร ประสมพล วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น   เหรียญเงิน
15 นายคณิน ตุพิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา   เหรียญเงิน
16 นายสิทธิพงษ์ ริกำแง วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา   เหรียญเงิน
17 นายปัญญา แก้วก่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี     เหรียญเงิน
18 นายคมชาญ สลางสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี     เหรียญเงิน
19 นายภานุวัฒน์ แก้วสีลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด    เหรียญเงิน
20 นายโชคชัย พลาชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด    เหรียญเงิน
21 นายธีรวัฒน์ สมัยกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา   เหรียญเงิน
22 นายอุดมศักดิ์ ตุทม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา   เหรียญเงิน
23 นายศุภกิจ เชียงขวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร   เหรียญเงิน
24 นายณัฐวัตร กาฬหว้า วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร   เหรียญเงิน
25 นายแสงสุรีย์ ยันนี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารกิจพรรณา   เหรียญเงิน
26 นายธนากร ธุอินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารกิจพรรณา   เหรียญเงิน
27 นายสุรศักดิ์ สุขโต วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์   เหรียญเงิน
28 นายกิตติ  โพธิราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์   เหรียญเงิน
29 นายจักรพรรณ หนูน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต   เหรียญเงิน
30 นายศุภชัย นาสินพร้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต   เหรียญเงิน
31 นายสิริกานต์  อิ่มสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   เหรียญเงิน
32 นายกิติพงษ์  กลำภักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   เหรียญเงิน
33 นายธงไทย ชายกวด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย   เหรียญเงิน
34 นายอานนท์ กำจัดภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย   เหรียญเงิน
35 นายสุริยา แสงเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่    เหรียญเงิน
36 นายพิเชษฐ   ไชยศรีษะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่    เหรียญเงิน
37 นายวีรวุฒิ ผัดอิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ   เหรียญทองแดง
38 นายพีระยุทธ ฝอยจะโป๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ   เหรียญทองแดง
39 นายวีรภัทร บุญน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล    ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
40 นายทินกร ประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล    ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
41 นายวรัญชิต   เขม้นกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร    ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
42 นายไกรษร   อวนวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร    ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 2 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 3 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 4 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 5 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 6 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 7 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 8 : Download (12 kb)

เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 34751
เขียนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ข่าววิทยาลัย อื่นๆน่าสนใจ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตร PLC ควบคุม Liner robot ในงานอุตสาหกร... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ... 06/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (ต่อ) 
5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (ลำดับที่ 101 - 216)... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.8  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปว
5.1.8  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปวส. ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน  5.1.7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
5.1.7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ
5.1.3 การประกวดมารยาทไทย  ไม่แยกระดับ (1) (ลำดับที่ 1-100)... 04/02/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.1 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวช.
1.1.1 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวช. ... 04/02/2562
3.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 3.2.2 ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แยกระด
3.2.2 ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
3.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 3.2.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Barten
3.2.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender. ... 04/02/2562
3.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.1.2 ทักษะการจัดขันโตกอาหารเพื่อสุขภาพ” ระดับ ปว
3.1.2 ทักษะการจัดขันโตกอาหารเพื่อสุขภาพ” ระดับ ปวช.... 04/02/2562
3.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 3.1.1 ทักษะการแกะสลักผลไม้” ระดับ ปวช.
3.1.1 ทักษะการแกะสลักผลไม้” ระดับ ปวช. ... 03/02/2562
1.3 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง   1.3.3  ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ระดับ
1.3.3  ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ระดับ  ปวช.... 03/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.1 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย)
7.1.1 การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย)... 03/02/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1.1.2 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส.
1.1.2 ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ปวส นายสุรศักดิ์ สุขโต นายกิตติ โพธิราชา ... 02/02/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.
1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.... 11/01/2562
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.4 ทักษะงานซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.
1.1.4 ทักษะงานซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.... 29/10/2561
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์1.1.5 ทักษะงานเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้
1.1.5 ทักษะงานเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับ ปวช.... 27/08/2561
1.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 1.1.6 ทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเครื่องยนต์ ระดับ ปวช.
1.1.6 ทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเครื่องยนต์ ระดับ ปวช.... 04/01/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.2   ทักษะงานเขียนแบบเ
4.2.2 ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวช.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.
4.2.3  ทักษะงานเขียนแบบเทคนิค ระดับ ปวส.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ป
4.2.4 ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ระดับ ปวช.... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)
7.1.18 เดาะบอล  (หญิงเดียว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)
7.1.17 เดาะบอล   (ชายเดี่ยว)... 06/02/2562
มี 107 รายการ
1 / 5
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved