ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ว... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562

ข่าววิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 2 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 3 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 4 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 5 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 6 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 7 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 8 : Download (12 kb)

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2562 | อ่าน 308
เขียนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ข่าววิทยาลัย อื่นๆน่าสนใจ

6.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  6.1.3 การประกวดโครงงานคุณธรรมส่
6.1.3 การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ   ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
6.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   6.1.2 การประกวดกล่าวคำอาราธน
6.1.2 การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี  ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
6.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 6.1.1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรร
6.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ... 04/02/2562
6.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 6.1.4 การประกวดจัดนิทรรศการศาส
6.1.4 การประกวดจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.21 การประกวดสุทรพจน์ภาษากัมภูชา
5.1.21 การประกวดสุทรพจน์ภาษากัมภูชา... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.19 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาลาว ไม่แยกระดับ
5.1.19 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาลาว ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ไม่แยกระดับ
5.1.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.16  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ไม่แยกระดับ
5.1.16  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ไม่แยกระดับ... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.15  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.
5.1.15  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 5.1.14 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับ ป
5.1.14 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวช.... 04/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน  5.1.13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ไม่แยกระดับ
5.1.13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ไม่แยกระดับ ... 04/02/2562
มี 107 รายการ
5 / 5
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved