ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (PLC)..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญบุคลากร ครู นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ว... 01/05/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562
0 ประกาศ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด..
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คัดเลือกค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 20 ลำดับจากการแข่งขั... 06/02/2562

ข่าววิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 2 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 3 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 4 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 5 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 6 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 7 : Download (12 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 8 : Download (12 kb)

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2562 | อ่าน 256
เขียนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ข่าววิทยาลัย อื่นๆน่าสนใจ

7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)
7.14  แบดมินตัน  (หญิงเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) 
7.13  แบดมินตัน  (ชายเดี่ยว) ... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)
7.10  ฟุตซอล 5 คน (ทีมชาย)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน 
7.1.9   ฟุตบอล ทีมชาย 7 คน... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.8 เปตอง  (ทีมหญิง 3 คน)
7.1.8 เปตอง  (ทีมหญิง 3 คน)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.7 เปตอง  ทีมชาย  3 คน
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.7 เปตอง  ทีมชาย  3 คน... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.6  เปตองหญิงเดี่ยว
7.1.6  เปตอง (หญิงเดี่ยว) ... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 7.1.5 เปตอง (ชายเดี่ยว)
7.1.5 เปตอง (ชายเดี่ยว)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33  ประเภทวิชา  การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.4  เซปักตะกร้อ (หญิง)
7.1.4  เซปักตะกร้อ (หญิง)... 06/02/2562
7.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประเภทวิชาการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี 7.1.3  เซปักตะกร้อ (ชาย)
7.1.3  เซปักตะกร้อ (ชาย)... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.7 ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส
4.1.7 ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.6   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
4.1.6   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.5   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกร
4.1.5   ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช.... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.4 ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typ
4.1.4 ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Typing Master ระดับ ปวช. ... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน  4.1.2 การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับ ปวส.
4.1.2 การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับ ปวส. ... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.1 การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.
4.1.1 การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.... 06/02/2562
4.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4.2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. 
4.2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ... 06/02/2562
4.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาชีพพื้นฐาน 4.1.3 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจทั่วไป ปวช.
4.1.3 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจทั่วไป ปวช.... 06/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาการแข่งขันทักษะพื้นฐาน 5.1.2 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ร
5.1.2 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ระดับ ปวส.... 05/02/2562
5.1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน 5.1.1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ระดับ ปวช.
5.1.1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ระดับ ปวช.... 05/02/2562
2.3 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด 2.3.2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
2.3.2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.... 05/02/2562
2.3 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่  33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด 2.3.1  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ปวช.
2.3.1  ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ปวช.... 05/02/2562
2.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.2.19  ทักษะการเขียนโปรแกรมบนโทรศ
2.2.19  ทักษะการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ... 05/02/2562
2.2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.2.18  ทักษะการจัดทำเว็บเพจ (Webpa
2.2.18  ทักษะการจัดทำเว็บเพจ (Webpage) ขายสินค้าออนไลน์  ระดับ ปวส.... 05/02/2562
มี 107 รายการ
2 / 5
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved