ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งปร..
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษ... 27/10/2565

มจร. ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีกิตติมาศักดิ์ แด่ ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษและโรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ คณะครู บุคลากร นักเรียน
#ขอถวายมุทิตาจิต
#ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
#เนื่องในโอกาสที่ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีกิตกติมาศักดิ์
#สาขาวิชาพุทธพุทธศาสนา
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2022 chulamani.ac.th All Rights Reserved