ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศปิดภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๖๐..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ แจ้งประกาศปิดภาคเรียนเทอมที่ ๑ / ๒๕๖๐ โดยปิดเ... 04/10/2560
ข่าววิทยาลัย
สื่อดีจุลมณีธรรม
พระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถระสมาคม อธิการบดี มจร. เจ้าค...
(เปิด 9 | youtube )
ประวัติพระพุทเจ้า เป็นทำนองสรภัญญะโดยอุบาสิการะเบียบ ถิระญาณี
(เปิด 170 | youtube ดู 263 ครั้ง)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 44 บุญมหาสังฆฑาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพ...
(เปิด 178 | youtube ดู 93 ครั้ง)
รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person's Stage ตอนที่ 27/57 ช่อง MC...
(เปิด 316 | youtube ดู 54 ครั้ง)
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 56 แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
(เปิด 160 | youtube ดู 44 ครั้ง)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาท แก่ คณะครูโ...
(เปิด 255 | youtube ดู 617 ครั้ง)
Facebook Gallery
กิจกรรมเด่นวิทยาลัย

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2559

ธรรมศึกษาชั้นตรี, โท, เอก จำนวนส่งสอบทั้งหมด 533 คน

งานบุญมหาสังฆทาน ปี 2559

จบการศึกษา

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ธรรมบรรยาย

สรภัญญะประวัติพระพุทธเจ้า ทำนองอีสาน

โดยแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต

อัตตานติวัตตนกถา บุคคลไม่ควรลืมตัว - พระพรหมบัณฑิต

การชนะจิตตนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก - พระราชปฏิภาณมุนี

ธรรมบรรยายเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2017 chulamani.ac.th All Rights Reserved